Inchide

Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri 2011

publicat Marti , 16 Iunie 2011, 16:17

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri 2011 Tipăreşte pagina - Proiecte de Hotărâri 2011 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri 2011


Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 29,25 mp situat în imobiliul fosta Judecătorie Vidra către ASC Viitorul Vidra.

Proiect de hotărâre privind asocierea între Consiliul Local și Consiliul Județean în vederea cofinanțării obiectivului Canalizare ape menajerea și stații de epurare în Comuna Vidra, satul Vidra, județul Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Consiliul Local al comunei Vidra și Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de interes public «Amenajare teren de sport în comuna Vidra, sat Sintești»
Proiect de hotărâre privind asocierea între Consiliul Local și Consiliul Județean în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare cimitir în sat Vidra,comuna Vidra, Judetul Ilfov".
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență pentru doamna ISAR GABRIELA. 
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consilului Local Vidra nr.58 din data de 16.12.2010.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual al achizițiilor publice în comuna Vidra pe anul 2011.
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență pentru doamna DINCĂ MIHAELA. 
Proiect de hotărâre privind co-finanțarea proiectului din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane -Fondul Social European, Axa Prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.4., Promovarea incluziunii sociale, inițiative transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii. 
Proiect de hotărâre privind co-finantarea proiectului din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane -Fondul Social European, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 2.2., Strategii de Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii, Menținerea în sistemul de educație și reintregrarea în educație a persoanelor care au părăsit școala. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Construire grădiniță cu program normal 2 săli de grupă, comuna Vidra, sat Sintești, Județul Ilfov". 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Vidra, judeţul Ilfov, pe anul 2011. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2010. 
Proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterea în folisință gratuită către Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a terenului în suprafață de 2200 mp,situat în comuna Vidra,satul Crețești, parte a domeniului public al comunei Vidra, pe durata existenței construcției; Grădiniță cu program normal 4 grupe, în satul Crețești, comuna Vidra, Județul Ilfov. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgentă pentru doamna PĂUN RODICA . 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgentă pentru doamna TOMA IULIANA IOANA. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Vidra, județul Ilfov, pe anul 2011. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgentă pentru doamna POPA LEONTINA. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgentă pentru doamna ISAR GABRIELA. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgentă pentru domnul PETRE MARIN. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgentă pentru domnul ION CONSTANTIN. 
Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru soluționarea dosarelor privind divorțul prin acordul părților.
Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de bani către Școala Specială nr.4 București în vederea asigurării transportului copiilor cu handicap de pe raza comunei Vidra. 
Proiect de hotărâre privind co-finanțării proprii de către Consiliul Local Vidra a proiectului MĂSURI INTEGRATE DE INCLUZIUNE PE PIAȚA MUNCII PENTRU PERSOANELE OCUPATE ÎN AGRICULTURĂ DE SUBZISTENȚĂ ȘI PENTRU ȘOMERII DIN MEDIUL RURAL. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Vidra, județul Ilfov, pe anul 2011. 
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii 12 din 24.02.2011 privind aprobarea bugetului local pe anul 2011. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Racordul canalizare pe strazile Prelungirea Gării, Plantelor Medicinale, Institutului, Câmpului, Monumentului, Ciulinari din comuna Vidra, Județul Ilfov„ 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii intre Consiliul Local al comunei Vidra și Consiliul Județean Ilfov, în vederea cofinanțării obiectivului de interes public « Racorduri la rețeaua de canalizare in comuna Vidra, Județul Ilfov » 
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Vidra a obiectivului de investiții «Construire gard biserică Zbârcea, Comuna Vidra, Sat Crețești, Județul Ilfov»
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Vidra a obiectivului de investiții «Construire Casa Parohială Sintești, Comuna Vidra, Sat Sintești, Județul Ilfov» 
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Vidra a obiectivului de investiții « Construire cimitir Comuna Vidra, Sat Vidra, Județul Ilfov» 
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Vidra a obiectivului de investiții « Construire gard biserica Crețești, Comuna Vidra, Sat Crețești, Județul Ilfov »

Înapoi la Proiecte de Hotărâri
Inapoi