Inchide

Trimite unui prieten

Hotarari de consiliu 2012

publicat Sambata , 2 Decembrie 2012, 10:31

Exportă PDF - Hotarari de consiliu 2012 Tipăreşte pagina - Hotarari de consiliu 2012 Trimite unui prieten - Hotarari de consiliu 2012

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL VIDRA

 

SEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 25.07.2012

 

 

 

 

 

 

Nr.crt.

Data adoptării hotararii

Conținutul pe scurt

1.

25.07.2012

Hotărârea  nr.69 privind modificarea organigramei și al ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Vidra, judeţul Ilfov.

2.

25.07.2012

Hotărârea  nr.70 privind aprobarea reorganizării rețelei școlare în comunei Vidra, județul Ilfov.

3.

25.07.2012

Hotărârea  nr.71 privind aprobarea asocierii în participațiune între Consiliul local Vidra și SC PISCINE TOTAL SRL având ca obiect fostul Cămin Cultural Sintești

 

 

 

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL VIDRA

 

SEDINȚĂ  ORDINARĂ 02.10.2012

 

 

 

 

Nr.crt.

Data adoptării hotărârii

Conținutul pe scurt

1.

02.10.2012

Hotărârea Consiliului Local Vidra  nr.75 din 02 octombrie  2012 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vidra, Județul Ilfov, pe anul 2012.

2.

02.10.2012

 Hotărârea Consiliului Local Vidra nr.76 din 02 octombrie  2012 privind aprobarea documentaţiei (P.U.Z) pentru obiectivul de investiții(funcțiunile) „ANSAMBLU LOCUINŢE, SPAȚII COMERCIALE ȘI DE AGREMENT, Hmax(CORNIȘĂ)=10 m.,amplasat pe terenul în suprafață totală 22.390 mp,situat în comuna Vidra,Satul Crețești,DE 448, DE 448/1, sola/tarla 28,parcelele 447/1/9, 447/1/8, 447/1/7, 447/1/6, 447/1/5, nr.cadastral 2451, 1471, 1235, 3652, Județul Ilfov.

3.

02.10.2012

Hotărârea Consiliului Local Vidra nr.77 din 02 octombrie  2012 privind aprobarea documentaţiei (P.U.Z) pentru obiectivul de investiții (funcțiunile) „ANSAMBLU LOCUINŢE, SPAȚII COMERCIALE ȘI DE AGREMENT, Hmax(CORNIȘĂ)=10 m.,amplasat pe terenul în suprafață totală 11.240 mp,situat în comuna Vidra,Satul Crețești, DE 37, sola/tarla 5 ,parcelele 36/2/2/10, 36/2/2/10/1, nr.cadastral  1298, 1648„, Județul Ilfov.

4.

02.10.2012

Hotărârea Consiliului Local Vidra nr.78 din 02 octombrie  2012 privind aprobarea asocierii comunei Vidra în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ,, ADIA –Ilfov,, .

5.

02.10.2012

Hotărârea Consiliului Local Vidra nr.79 din 02 octombrie  2012 privind stabilirea zilei comunei Vidra, Județul Ilfov .

 

 

 

 

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL VIDRA

 

SEDINȚĂ  ORDINARĂ 10.09.2012

 

 

 

 

 

 

Nr.crt.

Data adoptării hotărârii

Conținutul pe scurt

1.

10.09.2012

Hotărârea Consiliului Local Vidra  nr.72 din 10 septembrie  2012 privind aprobarea Planului anual de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vidra, Județul Ilfov, pe anul 2013.

2.

10.09.2012

Hotărârea Consiliului Local Vidra nr.73 din 10 septembrie  2012 privind  aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vidra, Județul Ilfov, pe anul 2012.

3.

10.09.2012

 Hotărârea Consiliului Local Vidra nr.74 din 10 septembrie  2012 privind aprobarea asocierii comunei Vidra, în asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare  ,,ADI Eco Sal  Ilfov ,,.

 

 

 

 

 

 

 

 Înapoi la Hotărâri ale Consiliul Local
Inapoi