Inchide

Trimite unui prieten

Hotărâri 2011

publicat Marti , 16 Iunie 2011, 13:10

Exportă PDF - Hotărâri 2011 Tipăreşte pagina - Hotărâri 2011 Trimite unui prieten - Hotărâri 2011
Nr. Data Titlul Hotărârii
1 20.01.2011 Hotărâre privind darea în folosință gratuita  a spatiului in suprafata de 29,25 mp situat în imobililul fosta Judecătorie Vidra către ASC Viitorul Vidra
2 20.01.2011 Hotărâre privind asocierea între Consiliul Local și Consiliul Județean în vederea cofinanțării obiectivului Canalizare ape menajerea și statii de epurare în Comuna Vidra,satul Vidra,județul Ilfov
3 20.01.2011 Hotărâre privind aprobarea asocierii intre Consiliul Local al comunei Vidra și Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de interes public « Amenajare teren de sport în comuna Vidra ,sat Sintești »
4 20.01.2011 Hotărâre privind asocierea între Consiliul Local și Consiliul Județean în vederea realizării obiectivului de investiții „Infiintare cimitir  in sat Vidra,comuna Vidra,Judetul Ilfov"
5 20.01.2011 Hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgentă pentru doamna ISAR GABRIELA
6 20.01.2011 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consilului Local Vidra nr.58 din data de 16.12.2010
7 20.01.2011 Hotărâre privind aprobarea  Planului anual al achizitiilor publice in comuna Vidra pe anul 2011
8 4.02.2011 Hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgentă pentru doamna DINCĂ MIHAELA
9 4.02.2011 Hotărâre privind co-finantarea proiectului din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane -Fondul Social European ,Axa Prioritară 6 ,Domeniul Major de Intervenție 6.4. ,Promovarea incluziunii sociale ,inițiative transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii
10 4.02.2011 Hotărâre privind co-finantarea proiectului din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane -Fondul Social European ,Axa Prioritară 2 ,Domeniul Major de Intervenție 2.2. ,Strategii de Prevenirea și corectarea parasirii timpurii a școlii ,Menținerea în sistemul de educație și reintregrarea în educație a persoanelor care au părăsit școala
11 18.02.2011 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici Studiu de Fezabilitate pentru  obiectivul de investiții „ Construire grădiniță cu program normal  2 săli de grupă ,comuna Vidra,sat Sintești,Județul Ilfov„
12 24.02.2011 Hotărâre privind aprobarea  bugetului local al comunei Vidra, judeţul Ilfov, pe  anul 2011
13 24.02.2011 Hotărâre privind aprobarea  contului de incheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2010
14 24.02.2011 Hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterea în folisință gratuită către Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a terenului în suprafață de 2200 mp,situat în comuna Vidra,satul Crețești ,parte a domeniului public al comunei Vidra,pe durata existenței construcției;Grădiniță cu program normal 4 grupe,în satul Crețești,comuna Vidra,Județul Ilfov
15 24.02.2011 Hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgentă pentru doamna PĂUN RODICA
16 24.02.2011 Hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgentă pentru doamna TOMA IULIANA IOANA
17 15.03.2011 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Vidra, județul Ilfov, pe  anul 2011
18 15.03.2011 Hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgentă pentru doamna POPA LEONTINA
19 15.03.2011 Hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgentă pentru doamna ISAR GABRIELA
20 15.03.2011 Hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgentă pentru domnul PETRE MARIN
21 15.03.2011 Hotărâre privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgentă pentru domnul  ION CONSTANTIN
22 15.03.2011 Hotărâre privind stabilirea  taxei pentru soluționarea dosarelor privind divorțul prin acordul părților
23 15.03.2011 Hotărâre privind acordarea unei sume de bani către Școala Specială nr.4 București în vederea asigurării transportului copiilor cu handicap de pe raza comunei Vidra
24 8.04.2011 Hotărâre privind co-finanțării proprii de către Consiliul Local Vidra a proiectului MĂSURI INTEGRATE DE INCLUZIUNE PE PIAȚA MUNCII PENTRU PERSOANELE OCUPATE ÎN AGRICULTURĂ DE SUBZISTENȚĂ ȘI PENTRU ȘOMERII DIN MEDIUL RURAL
25 8.04.2011 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Vidra, județul Ilfov, pe  anul 2011
26 8.04.2011 Hotărâre privind completarea Hotărârii 12 din 24.02.2011   privind aprobarea bugetului local pe anul 2011
27 8.04.2011 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici Studiu de Fezabilitate pentru  obiectivul de investiții „ Racordul canalizare pe strazile Prelungirea Gării ,Plantelor Medicinale ,Institutului ,Câmpului, Monumentului, Ciulinari din comuna Vidra,Județul Ilfov„
28 8.04.2011 Hotărâre privind aprobarea asocierii intre Consiliul Local al comunei Vidra și Consiliul Județean Ilfov, în vederea cofinanțării obiectivului de interes public «  Racorduri la rețeaua de canalizare in comuna Vidra,Județul Ilfov »
29 8.04.2011 Hotărâre privind aprobarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Vidra a obiectivului de investiții «  Construire gard biserică Zbârcea, Comuna Vidra,Sat Crețești,Județul Ilfov »
30 8.04.2011 Hotărâre privind aprobarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Vidra a obiectivului de investiții«  Construire Casa Parohială Sintești, Comuna Vidra,Sat Sintești,Județul Ilfov » 
31 8.04.2011 Hotărâre privind aprobarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Vidra a obiectivului de investiții«  Construire cimitir Comuna Vidra,Sat Vidra,Județul Ilfov »
32 8.04.2011 Hotărâre privind aprobarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Vidra a obiectivului de investiții «  Construire gard biserica Crețești, Comuna Vidra,Sat Crețești,Județul Ilfov »

 Înapoi la Hotărâri ale Consiliul Local
Inapoi